nyknapp.gif (1484 bytes) valpknapp.gif (1553 bytes) tikknapp.gif (1500 bytes) hanknapp.gif (1495 bytes) rasknapp.gif (1534 bytes) divknapp.gif (1448 bytes)

logga67.jpg (14770 bytes)  

goldie21.jpg (16452 bytes) rider7.jpg (11523 bytes)

 

Historik
Genetik  

logga68.jpg (3839 bytes)

Rasens ursprung är tyvärr inte helt klarlagd, det finns flera olika teorier om hur rasen uppstod och det är svårt att veta vilken som är den troligaste. De flesta anser dock att chinese crested dog härstammar från den afrikanska urhunden Canis Africanis.

Historiker anser att hårlösa hundar har funnits redan 1000 - 2000 år före Kristus. I Egypten har man funnit målningar och statyer från faraonernas tid föreställande nakenhundar och även mumifierade kroppar av dem. I Grekland, Turkiet, Iran, Irak och Mexico har man funnit antika keramikföremål med avbildningar av hårlösa hundar. Det finns också belägg för att de fanns i Kina under Han-dynastin (200 f.Kr. - 200 e.Kr.). Mandarinerna avlade då på opälsade jakt- och sällskapshundar.

De flesta är överens om att de hårlösa raserna har uppstått genom en spontan mutation, däremot anser vissa att alla nakenhundar har samma ursprung medan andra anser att denna mutation har inträffat ungefär samtidigt i olika delar av världen.

Varför rasen kallas just kinesisk nakenhund är inte alldeles solklart. Vissa hävdar att det är kineserna som har utvecklat den medan andra anser att kineserna bytte till sig hundarna i Afrika under sina handelsfärder. Klart är i alla fall att kineserna hade hårlösa hundar ombord på sina handelsfartyg under 1200- och 1300-talet. Böldpesten härjade då i stora delar av världen och spreds av råttor och på dem levande loppor. Hundarna hade en mycket viktig uppgift i att finna råttorna. De loppor som satte sig på de hårlösa hundarna kunde snabbt upptäckas och dödas. Detta gjorde att dessa hundar blev viktiga inte bara på de kinesiska fartygen utan också på andra skepp. De såldes också till köpmän i hamnstäderna och spreds på detta sätt runt jorden.

På 1700-talet fanns de i Afrika, Asien, Europa och Amerika. Under 1800- och 1900-talets första hälft levde rasen i en undanskymd tillvaro. Ett exemplar visades på London Zoo i slutet av 1800-talet och ett annat exemplar lanserades i samma stad 1928 som en "Feberhund" eftersom det påstods att det räckte med att röra dess skinn för att bli botad från feber.

Till Sverige kom de första nakenhundarna på 1940-talet. Det var dock långt senare som regelrätt avel kom igång.

1959 startade Mrs Deborah Wood i USA American Hairless Dog Club, och dessutom ett register för hårlösa hundar. Fyra år senare hade hon registrerat 160 chinese crested och 200 mexikanska nakenhundar. Hon födde också mycket framgångsrikt upp rasen under kennelnamnet Cresthaven och 1965 exporterade hon de första hundarna till Mrs Ruth Harris som i sin tur blev pionjär i England under kennelnamnet Staround.

1972 importerade Cecilia Holmstedt de första hundarna (sedan 1940-talet) från kennel Staround till Sverige. Det är ganska fantastiskt att gå tillbaka endast några få generationer i dagens kinesers stamtavlor och finna att nästan varje hund härstammar från Staround- och lite längre tillbaka från Cresthavenlinjerna. Rasen har sedan dess ökat nästan explosionsartat, från 8 registreringar 1973 (då de första kullarna föddes i Sverige) till 201 registreringar 1996.

Gemensamt för alla hårlösa raser är att det alltid finns en pälsad variant. Det unika med chinese crested är att det är den enda hårlösa rasen vars pälsade variant är långhårig. Den kallas powder puff; pudervippa, eftersom den i sin fluffiga päls påminner om en sådan. Powderpuffen har en ganska kort historia som utställningshund. Först 1985 blev den godkänd och gick därmed att registrera och ställa ut. Innan dess avlivades de eller gavs bort/såldes billigt som sällskapshundar.

logga69.jpg (3591 bytes)

En myt som florerar är att pudervippor föds för att hålla sina nakna syskon varma. Det är naturligtvis helt felaktigt eftersom vipporna då de föds har en päls som är någon eller några mm lång och därmed knappast kan fungera som värmekälla. Dessutom är det relativt vanligt att det föds kullar med enbart nakna valpar och de växer upp utan att frysa ihjäl. Anledningen till att den pälsade varianten finns är en helt annan.

Genetiken kring chinese crested är enkel om än speciell. Varje valp får en gen från sin far och en gen från sin mor. Alla nakna hundar bär på en gen för hårlöshet och en gen för päls. Eftersom det nakna anlaget är dominant blir hunden naken.

De valpar som istället har oturen att få en nakengen från både sin far och sin mor får dubbla anlag för hårlöshet. Detta anlag är dock letalt (dödligt) i dubbel uppsättning och det innebär att dessa individer inte kan överleva. De dör kort efter befruktningen och föds alltså aldrig.

De valpar som får en pälsad gen från båda sina föräldrar blir alltså långhåriga. Om man parar två pudervippor kan de aldrig få nakna valpar eftersom ingen av dem bär något naket anlag.

Detta innebär att det långhåriga anlaget aldrig kan avlas bort eftersom det är en förutsättning för att de nakna valparna ska bli livsdugliga.
Följande scheman visar vad som händer när man parar två hundar av rasen chinese crested (detta är rent teoretiskt, utfallet i varje enskild kull kan naturligtvis variera).

En naken hund har alltid anlagen N (naken) och p (päls), (eftersom det nakna anlaget är dominant över det pälsade blir en hund med ett anlag av varje, alltid naken). En powder puff har två anlag för päls, pp.


Naken (Np) x Naken (Np)

 

GEN N p Utfall:

2 nakna (66%)
1 powder puff (33%)

N NN (=letalt)
nakna anlag i
dubbel uppsättning
Np
naken
p Np
naken
pp
powder puff

 


Naken (Np) x Powder puff (pp)

 

GEN N p Utfall:

2 nakna (50%)
2 powder puff (50%)

p Np
naken
pp
powder puff
p Np
naken
pp
powder puff

 


Powder puff (pp) x Powder puff (pp)

 

GEN p p Utfall:

4 powder puff (100%)

p pp
powder puff
pp
powder puff
p pp
powder puff
pp
powder puff

 


ÅTER TILL BÖRJAN

TILLBAKA TILL KENNEL PROUD PONY